Members Ahli

Mr. Zafilin bin Abdul Hamid

Deputy Director PENOLONG PENGARAH
 • Mother Tongue Languages Cawangan Bahasa-bahasa Ibunda
 • Curriculum Planning & Development Division 1 Bahagian Perancangan dan Pengambangan Kurikulum 1
 • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

Mr. Wan Imran bin Mohamed Woojdy

Lead Pre-school Education Officer Pegawai Peneraju Pendidikan Prasekolah
 • Schools Division Cawangan Sekolah
 • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

A/P Aisha Abdul Rahman

Head of Malay Studies KETUA PENGAJIAN MELAYU
 • Faculty of Arts and Social Science Fakulti Kesenian dan Sains Sosial
 • National University of Singapore Universiti Kebangsaan Singapura (NUS)

Dr. Sa’eda Buang

Head of Malay Language and Culture Division KETUA BAHAGIAN BAHASA MELAYU DAN BUDAYA
 • Asian Languages and Culture Bahasa dan Kebudayaan Asia
 • National Institute of Education Institut Pendidikan Nasional (NIE)
 • Nanyang Technological University Universiti Teknologi Nanyang (NTU)

Dr. Faris Akbar Hajamaideen

Director PENGARAH
 • School of Digital Media & Infocomm Technology Business School of Digital Media & Infocomm Technology Business
 • Infocomm and Media Cluster Infocomm and Media Cluster
 • Singapore Polytechnic Politeknik Singapura

Mdm. Rashidah Abdul Rasip

Principal PENGETUA
 • Hougang Primary School Sekolah Rendah Hougang

Mdm. Aini Maarof

Principal PENGETUA
 • Unity Secondary School Sekolah Menengah Unity

Mr. Mohd Azhar bin Terimo

Principal PENGETUA
 • Bartley Secondary School Sekolah Menengah Bartley

Mdm. Yazilah Amir

Principal PENGETUA
 • Katong School Sekolah Katong
 • Association for Persons with Special Needs Persatuan bagi Orang-orang Berkeperluan Khas
 • Mr. Mohd Khairunan Ali

  Specialist PAKAR
  • Professional & Education Development Division Bahagian Pembangunan Profesional & Pendidikan
  • PAP Community Foundation Yayasan Masyarakat PAP

  Mr. Abdul Rohim Sarip

  Managing Partner RAKAN PENGURUSAN
  • A. Rohim Noor Lila LLPA. Rohim Noor Lila LLP
 • Advocates and SolicitorsAdvocates and Solicitors
 • Mr. Khairudin Saharom

  Principal PENGETUA
  • Kite Studio Architecture Kite Studio Architecture

  Ms. Kalthom Abd Latiff

  Director PENGARAH
  • Parks (Arts and Heritage) Taman (Kesenian dan Warisan)
  • Parks Management & Lifestyle Cluster Pengurusan Taman & Kelompok Gaya Hidup
  • National Parks Board Lembaga Taman Negara (NPARKS)

  Ms. Haliza Jailani

  Deputy Director PENOLONG PENGARAH
  • Resource Discovery & Management Penemuan dan Pengurusan Sumber
  • National Library Board Lembaga Perpustakaan Negara

  Ms. Asmah Alias

  Deputy Director PENOLONG PENGARAH
  • Education and Community Outreach Pendidikan dan Pendampingan Masyarakat
  • National Heritage Board Lembaga Warisan Negara

  Ms. Mardhiah Azman

  Finance Manager PENGURUS KEWANGAN
  • Finance Department Jabatan Kewangan
  • Yayasan Mendaki Yayasan Mendaki

  Ms. Selina Salleh

  Chairman PENGERUSI
  • MAEC Chong Pang CC MAEC Chong Pang CC

  Mdm. Isadhora Mohamed

  Asst Vice-PresidentPenolong Naib-Presiden
  • Corporate EngagementUrusan Korporat
  • SSA GroupSSA Group

  Mdm. Hanim Mohd Salleh

  Assistant to Editor PENOLONG EDITOR
  • Berita Harian/Berita Minggu
  • Singapore Press Holdings Singapore Press Holdings

  Mdm. Morniyati Tukimin

  Programme Director PENGARAH PROGRAM
  • Malay Community (Warna 94.2FM) Masyarakat Melayu (Warna 94.2FM)
  • MediaCorp MediaCorp
  Go top