Members Ahli

Mdm. Salbiah Abas

Deputy Director TIMBALAN PENGARAH
 • Mother Tongue Languages Cawangan Bahasa Ibunda
 • Curriculum Planning & Development Division 1 Bahagian Perancangan & Pembangunan Kurikulum 1
 • Ministry of Education Kementerian Pendidikan Singapura

Mr. Abdul Rohim Sarip

Managing Partner RAKAN PENGURUSAN
 • A. Rohim Noor Lila LLPA. Rohim Noor Lila LLP
 • Advocates and SolicitorsAdvocates and Solicitors
 • Ms. Kalthom Abd Latiff

  Director PENGARAH
  • Parks (Arts and Heritage) Taman (Kesenian dan Warisan)
  • Parks Management & Lifestyle Cluster Pengurusan Taman & Kelompok Gaya Hidup
  • National Parks Board Lembaga Taman Negara (NPARKS)

  Mdm. Norliza A Rahim

  Principal PENGETUA
  • Anchor Green Primary School Sekolah Rendah Anchor Green
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

  Mr. Khairudin Saharom

  Principal PENGETUA
  • Kite Studio Architecture Kite Studio Architecture

  Mdm. Hanim Mohd Salleh

  Assistant to Editor PENOLONG EDITOR
  • Berita Harian/Berita Minggu
  • Singapore Press Holdings Singapore Press Holdings

  Ms. Haliza Jailani

  Deputy Director PENOLONG PENGARAH
  • Resource Discovery & Management Penemuan dan Pengurusan Sumber
  • National Library Board Lembaga Perpustakaan Negara

  Mr. Mohamed Fazal Abd Hamid

  Partner RAKAN KONGSI
  • I.R.B. Law LLPI.R.B. Law LLP
 • Advocates and SolicitorsAdvocates and Solicitors
 • Mr. Mohd Azhar bin Terimo

  Principal PENGETUA
  • Bartley Secondary School Sekolah Menengah Bartley
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

  Dr. Faris Akbar Hajamaideen

  Director PENGARAH
  • School of Architechture & The Built Environment Sekolah Seni Bina & Persekitaran Binaan
  • Architecture & The Built Environment Seni Bina & Persekitaran Binaan
  • Singapore Polytechnic Politeknik Singapura

  A/P Aisha Abdul Rahman

  Head of Malay Studies KETUA PENGAJIAN MELAYU
  • Faculty of Arts and Social Science Fakulti Kesenian dan Sains Sosial
  • National University of Singapore Universiti Kebangsaan Singapura (NUS)

  Dr. Elmie Nekmat

  Assistant Professor PENOLONG PROFESOR
  • Faculty of Arts and Social Science Fakulti Kesenian dan Sains Sosial
  • National University of Singapore Universiti Kebangsaan Singapura (NUS)

  Mdm. Rizayati Bagai Malawad

  Vice-Chairperson NAIB PENGERUSI
  • ADVISORY COUNCIL MAJLIS PENASIHAT
  • PA MESRA PA MESRA

  Mr. Haris Manaf

  Assistant Director PENOLONG PENGARAH
  • Special Projects School of Hospitality Projek Khas Sekolah Hospitaliti
  • Republic Politechnic Politeknik Republik

  Dr. Sa’eda Buang

  Head of Malay Language and Culture Division KETUA BAHAGIAN BAHASA MELAYU DAN BUDAYA
  • Asian Languages and Culture Bahasa dan Kebudayaan Asia
  • National Institute of Education Institut Pendidikan Nasional (NIE)
  • Nanyang Technological University Universiti Teknologi Nanyang (NTU)

  Mdm. Norhayati Awang

  Centre Director PENGARAH PUSAT
  • Malay Language Centre of Singapore (MLCS) Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS)
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

  Mr. Imran Mohamed

  Deputy Director TIMBALAN PENGARAH
  • Community Relations PERHUBUNGAN MASYARAKAT
  • Ministry of Culture, Community and Youth KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, MASYARAKAT DAN BELIA

  Mr. Hanafi Asmore

  Principal PENGETUA
  • Punggol Green Primary School Sekolah Rendah Punggol Green
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

  Mr. Zafilin bin Abdul Hamid

  Vice-Principal NAIB PENGETUA
  • Sembawang Primary School Sekolah Rendah Sembawang
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan
  Go top