Members Ahli

Mdm. Salbiah Abas

Deputy Director TIMBALAN PENGARAH
 • Mother Tongue Languages Cawangan Bahasa Ibunda
 • Curriculum Planning & Development Division 1 Bahagian Perancangan & Pembangunan Kurikulum 1
 • Ministry of Education Kementerian Pendidikan Singapura

Mr. Zafilin bin Abdul Hamid

 • Ministry of Education Kementerian Pendidikan Singapura

Mdm. Norhayati Awang

Centre Director PENGARAH PUSAT
 • Malay Language Centre of Singapore (MLCS) Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS)
 • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

A/P Aisha Abdul Rahman

Head of Malay Studies KETUA PENGAJIAN MELAYU
 • Faculty of Arts and Social Science Fakulti Kesenian dan Sains Sosial
 • National University of Singapore Universiti Kebangsaan Singapura (NUS)

Dr. Sa’eda Buang

Head of Malay Language and Culture Division KETUA BAHAGIAN BAHASA MELAYU DAN BUDAYA
 • Asian Languages and Culture Bahasa dan Kebudayaan Asia
 • National Institute of Education Institut Pendidikan Nasional (NIE)
 • Nanyang Technological University Universiti Teknologi Nanyang (NTU)

Dr. Faris Akbar Hajamaideen

Director PENGARAH
 • School of Architechture & The Built Environment Sekolah Seni Bina & Persekitaran Binaan
 • Architecture & The Built Environment Seni Bina & Persekitaran Binaan
 • Singapore Polytechnic Politeknik Singapura

Dr. Elmie Nekmat

Assistant Professor PENOLONG PROFESOR
 • Faculty of Arts and Social Science Fakulti Kesenian dan Sains Sosial
 • National University of Singapore Universiti Kebangsaan Singapura (NUS)

Mr. Mohd Azhar bin Terimo

Principal PENGETUA
 • Bartley Secondary School Sekolah Menengah Bartley
 • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

Mdm. Norliza A Rahim

Principal PENGETUA
 • Anchor Green Primary School Sekolah Rendah Anchor Green
 • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

Mr. Hanafi Asmore

Principal PENGETUA
 • Punggol Green Primary School Sekolah Rendah Punggol Green
 • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

Mr. Khairudin Saharom

Principal PENGETUA
 • Kite Studio Architecture Kite Studio Architecture

Mr. Abdul Rohim Sarip

Managing Partner RAKAN PENGURUSAN
 • A. Rohim Noor Lila LLPA. Rohim Noor Lila LLP
 • Advocates and SolicitorsAdvocates and Solicitors
 • Mr. Mohamed Fazal Abd Hamid

  Partner RAKAN KONGSI
  • I.R.B. Law LLPI.R.B. Law LLP
 • Advocates and SolicitorsAdvocates and Solicitors
 • Mr. Haris Manaf

  Assistant Director PENOLONG PENGARAH
  • Special Projects School of Hospitality Projek Khas Sekolah Hospitaliti
  • Republic Politechnic Politeknik Republik

  Ms. Haliza Jailani

  Deputy Director PENOLONG PENGARAH
  • Resource Discovery & Management Penemuan dan Pengurusan Sumber
  • National Library Board Lembaga Perpustakaan Negara

  Ms. Kalthom Abd Latiff

  Director PENGARAH
  • Parks (Arts and Heritage) Taman (Kesenian dan Warisan)
  • Parks Management & Lifestyle Cluster Pengurusan Taman & Kelompok Gaya Hidup
  • National Parks Board Lembaga Taman Negara (NPARKS)

  Mr. Nizar Mustafa

  Deputy Director of Finance TIMBALAN PENGARAH KEWANGAN
  • Finance Department Jabatan Kewangan
  • Yayasan Mendaki Yayasan Mendaki

  Mr. Imran Mohamed

  Deputy Director TIMBALAN PENGARAH
  • Community Relations PERHUBUNGAN MASYARAKAT
  • Ministry of Culture, Community and Youth KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, MASYARAKAT DAN BELIA

  Mdm. Rizayati Bagai Malawad

  Vice-Chairperson NAIB PENGERUSI
  • ADVISORY COUNCIL MAJLIS PENASIHAT
  • PA MESRA PA MESRA

  Mdm. Hanim Mohd Salleh

  Assistant to Editor PENOLONG EDITOR
  • Berita Harian/Berita Minggu
  • Singapore Press Holdings Singapore Press Holdings
  Go top