Members Ahli

Mdm. Salbiah Abas

Deputy Director TIMBALAN PENGARAH
  • Mother Tongue Languages Cawangan Bahasa Ibunda
  • Curriculum Planning & Development Division 1 Bahagian Perancangan & Pembangunan Kurikulum 1
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan Singapura

Mr. Zafilin bin Abdul Hamid

  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan Singapura

Mdm. Norhayati Awang

Centre Director PENGARAH PUSAT
  • Malay Language Centre of Singapore (MLCS) Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS)
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

A/P Aisha Abdul Rahman

Head of Malay Studies KETUA PENGAJIAN MELAYU
  • Faculty of Arts and Social Science Fakulti Kesenian dan Sains Sosial
  • National University of Singapore Universiti Kebangsaan Singapura (NUS)

Dr. Sa’eda Buang

Head of Malay Language and Culture Division KETUA BAHAGIAN BAHASA MELAYU DAN BUDAYA
  • Asian Languages and Culture Bahasa dan Kebudayaan Asia
  • National Institute of Education Institut Pendidikan Nasional (NIE)
  • Nanyang Technological University Universiti Teknologi Nanyang (NTU)

Dr. Faris Akbar Hajamaideen

Director PENGARAH
  • School of Architechture & The Built Environment Sekolah Seni Bina & Persekitaran Binaan
  • Architecture & The Built Environment Seni Bina & Persekitaran Binaan
  • Singapore Polytechnic Politeknik Singapura

Dr. Elmie Nekmat

Assistant Professor PENOLONG PROFESOR
  • Faculty of Arts and Social Science Fakulti Kesenian dan Sains Sosial
  • National University of Singapore Universiti Kebangsaan Singapura (NUS)

Mr. Mohd Azhar bin Terimo

Principal PENGETUA
  • Bartley Secondary School Sekolah Menengah Bartley
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

Mdm. Norliza A Rahim

Principal PENGETUA
  • Anchor Green Primary School Sekolah Rendah Anchor Green
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

Mr. Hanafi Asmore

Principal PENGETUA
  • Punggol Green Primary School Sekolah Rendah Punggol Green
  • Ministry of Education Kementerian Pendidikan

Mr. Khairudin Saharom

Principal PENGETUA
  • Kite Studio Architecture Kite Studio Architecture

Mr. Abdul Rohim Sarip

Managing Partner RAKAN PENGURUSAN
  • A. Rohim Noor Lila LLPA. Rohim Noor Lila LLP
  • Advocates and SolicitorsAdvocates and Solicitors
  • Mr. Mohamed Fazal Abd Hamid

    Partner RAKAN KONGSI
    • I.R.B. Law LLPI.R.B. Law LLP
  • Advocates and SolicitorsAdvocates and Solicitors
  • Mr. Haris Manaf

    Assistant Director PENOLONG PENGARAH
    • Special Projects School of Hospitality Projek Khas Sekolah Hospitaliti
    • Republic Politechnic Politeknik Republik

    Ms. Haliza Jailani

    Deputy Director PENOLONG PENGARAH
    • Resource Discovery & Management Penemuan dan Pengurusan Sumber
    • National Library Board Lembaga Perpustakaan Negara

    Ms. Kalthom Abd Latiff

    Director PENGARAH
    • Parks (Arts and Heritage) Taman (Kesenian dan Warisan)
    • Parks Management & Lifestyle Cluster Pengurusan Taman & Kelompok Gaya Hidup
    • National Parks Board Lembaga Taman Negara (NPARKS)

    Mr. Nizar Mustafa

    Deputy Director of Finance TIMBALAN PENGARAH KEWANGAN
    • Finance Department Jabatan Kewangan
    • Yayasan Mendaki Yayasan Mendaki

    Mr. Imran Mohamed

    Deputy Director TIMBALAN PENGARAH
    • Community Relations PERHUBUNGAN MASYARAKAT
    • Ministry of Culture, Community and Youth KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, MASYARAKAT DAN BELIA

    Mdm. Rizayati Bagai Malawad

    Vice-Chairperson NAIB PENGERUSI
    • ADVISORY COUNCIL MAJLIS PENASIHAT
    • PA MESRA PA MESRA

    Mdm. Hanim Mohd Salleh

    Assistant to Editor PENOLONG EDITOR
    • Berita Harian/Berita Minggu
    • Singapore Press Holdings Singapore Press Holdings
    Go top